Blog dietetyczny Eatfit24

 • 23/11
  2018

  NUTRIGENETYKA I NUTRIGENOMIKA

  Nowa dziedzina nauki o żywności

  W ostatnim dziesięcioleciu odnotowano znaczny rozwój  nauki w zakresie genomiki, proteomiki oraz nauki o żywności połączonej z biologią molekularną, czyli nutrigenetyki i nutrigenomiki. Tę dziedzinę można aktualnie określić, jako jeden z najważniejszych obszarów badawczych, których celem jest poznanie wpływu żywienia na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. Największym wyzwaniem dzisiejszej dietetyki jest dopasowanie odpowiedniego rodzaju diety do indywidualnych potrzeb człowieka. Ostatnie lata badań naukowych nad żywnością i żywieniem zaowocowały w zmianę podejścia uczonych, którzy obecnie kładą mniejszy nacisk na analizowanie niedoborów określonych składników odżywczych, a znacznie większą uwagę poświęcają optymalizacji diety.

   

  Nutrigenetyka

  Nutrigenetyka to nauka zajmująca się badaniem zależności pomiędzy określonymi składnikami i związkami bioaktywnymi żywności a indywidualnymi cechami genów człowieka. To dokładna analiza różnic genetycznych, które mają integralny wpływ na mechanizm działania elementów diety na ludzkie genomy i fenotypy. Celem tej nauki jest rozpoznanie i scharakteryzowanie wielopostaciowości pojedynczego nukleotydu, jak również alleli, które odpowiadają za konkretną reakcję ustroju, na dany składnik pożywienia. Najważniejszym obszarem badań z tej dziedziny nauki jest zidentyfikowanie określonych genów, które warunkują występowanie chorób dietozależnych (np. miażdżycy, otyłości, cukrzycy). Nutrigenetyka daje możliwość zaprojektowania żywności funkcjonalnej lub ułożenia szczegółowej, kompleksowej diety dla określonej grupy bądź indywidualnych osób. Jednak obecnie niedokładnie wiadomo, czy na podstawie wyników analiz nutrigenetycznych można przewidzieć, jaki będzie wpływ indywidualnych zaleceń żywieniowych na faktyczny stan zdrowia danego człowieka.  

   

  Nutrigenomika

  Natomiast nutrigenomika pozwala określić dokładny mechanizm działania wybranych składników żywności na ekspresję genów, które odpowiadają za syntezę określonych białek, przez co powstają konkretne produkty przemian metabolicznych. Nutrigenomika obejmuje badania nad stabilnością genomu (czyli możliwymi defektami DNA), zmianami epigenetycznymi (np. metylacją DNA), analizą metabolitów, białek oraz transkryptomu. Dzięki stałemu rozwojowi tej dziedziny nauki o żywności, wciąż trwają badania nad zależnościami pomiędzy sposobem żywienia a genetycznymi predyspozycjami osób do występowania chorbób cywilizacyjnych, do których zalicza się: nowotwory, schorzenia metaboliczne, choroby układu krążenia, alergie, AIDS, czy depresję.

Nasi specjaliści

Mgr Natalia Szmyt

Absolwentka Gdańskiego Uniwer- sytetu Medycznego – studia licenc- jackie na kierunku Dietetyka oraz Akademii Morskiej w Gdyni – studia magisterskie na kierunku To- waroznawstwo, specjalność Usługi Żywieniowe i Dietetyka. Ukończyła również studia podyplomowe na Uni- wersytecie Warmińsko - Mazurskim – Menedżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Interesuje się chemią żywności, związkami bioaktywnymi oraz ich zmianami zachodzącymi podczas przetwarzania żywności.
 
 
Mgr inż. Sylwia Moroz

Absolwentka Uniwersytetu Warmiń- sko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Dietetyka
oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Dieta to dla niej styl życia, w którym oprócz odpowiedniego jedzenia, podstawą jest ruch i pozyty-wne myślenie. Interesuje się psycho- logicznymi aspektami odżywiania, dlatego też jest zwolenniczka holistycznego i indywidualnego podejścia do każdej osoby w myśl dewizy: w zdrowym ciele, zdrowy duch. Jest promotorką nie tyle pomocy doraźnej, co działania długofalowego, uczącego mądrych wyborów żywieniowych.
 
 
Lic. Wioletta Dobkowska

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Posiada dużą wiedzę z zakresu dietoterapii otyłości i choroby refluk- sowej przełyku, o której pisała pracę licencjacką. Jej pasją jest eksperymen- towanie w kuchni, tworząc niskokalo- ryczne potrawy.
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o promocjach, nowościach oraz otrzymywać niezbędne informacje dot. zdrowego żwywienia ? Zostaw nam swój adres email.