Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU EATFIT24.PL

Polityka prywatności obejmuje zarówno wszystkich Klientów Eatfit24.pl, jak i odwiedzających stronę internetową: https://eatfit24.pl/

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

 

  1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Eatfit24.pl Jadwiga Małgorzata Mieszkowicz. ul. Żeromskiego 24H, 10-354 Olsztyn wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyn pod numerem NIP: 739-295-99-58.

 

  1. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są ze względu na realizację zamówienia Klienta a także w celach promocyjnych czy marketingowych Administratora Danych Osobowych wyłącznie w związku z realizowanymi usługami oraz jedynie wtedy, kiedy istnieje do tego podstawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania podczas składania zamówienia powoduje, iż jego realizacja nie będzie możliwa.

 

  1. Komu udostępniane są Państwa dane osobowe?

Dane osobowe Użytkownika udostępniane są jedynie, gdy jest to niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Eatfit24.pl. Poczynania takie są w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami w kwestii ochrony danych osobowych. Podmioty, którym Eatfit24.pl może udostępniać dane to m.in.: dostawcy usług kurierskich realizujący dostarczanie paczek z cateringami dietetycznymi, osobom dostarczającym nam usługi IT, które mają siedzibę w Polsce, biurom rachunkowym – natomiast wszystkie dane osobowe przetwarzane są przez wyżej wspomniane podmioty jedynie zgodnie z poleceniem Administratora oraz wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem Państwa danych osobowych.

 

  1. Prawa przysługujące osobie, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu w sprawie treści swoich danych oraz ich korekty w każdym czasie, ograniczenia ich przetwarzania, do usunięciu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie nie wpływając na zgodność z prawem przetwarzania.

Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem cateringu Eatfit24.pl.  W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe. W celu ewentualnych zmian kontaktować można się znami mailowo pod adresem e-mail: kontakt@eatfit24.pl.

 

  1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, które nakazują Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych tj. przez okres 5 lat, licząc od początku roku, który następuje po roku obrotowym, którego te dane dotyczą

 

  1. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych

Z Inspektorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres mailowy: kontakt@eatfit24.pl

Państwa dane osobowe nie zostaną udostępniona innym z odbiorców danych osobowych.

 

  1. Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Każdej osobie, której dane przetwarzane są przez jego Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w chwili uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Niniejsze informacje informacje obowiązują od dnia 25.05.2018 r.

 

Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o promocjach, nowościach oraz otrzymywać niezbędne informacje dot. zdrowego żwywienia ? Zostaw nam swój adres email.